Контакт

Адреса

Ул. Живко Чинго 16
1000 Скопје
Р. Северна Македонија

За сите прашања поврзани со Мислењата за проектиран и изведен степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, Ве молиме контактирајте не на:
Е-mail: institut@izikp.mk

Телефон: +389 2 3116 610
Телефон: +389 72 800 950

Телефонските линии за прашања поврзани со МСЗ ќе бидат достапни секој работен ден, во периодот од 09:00-15:00 h.

92 + 1 =